Paikannusteknologian teolliset sovellukset

Navdata OY on vuonna 1988 perustettu GPS ja GNSS paikannusteknologian maahantuontiin ja systeemi-integrointiin keskittynyt yritys. Ensimmäisenä vuosikymmenenä panostimme maanmittausteknisiin sovelluksiin, mutta olemme kehittyneet GPS teknologian mukana. Tärkein nykyinen kohderyhmämme on teolliset toimijat, jotka parantavat valmistamiensa tuotteiden kilpailukykyä integroimalla niihin mahdollisimman kustannustehokkaan ja tarkan paikannusjärjestelmän.

Alkuperäisen GPS järjestelmän apuna voidaan käyttää Venäjän Glonass, Euroopan Galileo sekä Kiinan Compass satelliittijärjestelmiä. Satelliittipaikannuksen lisänä voidaan käyttää erilaisia liikettä mittaavia inertiajärjestelmiä.

Valtaosa asiakkaistamme on Pohjoismaiden alueella, mutta myös Aasiassa sekä Afrikassa. Sovelluskohteina ovat muun muassa satamanostureiden, säähavaintopallojen, kallioporauslaitteiden ja merenmittausalusten paikannusjärjestelmät sekä maanmittauksen sovellukset. GNSS ja inertialaitteiden yhdistelmällä sovelluskohde on tyypillisesti UAV (Unmanned Autonomous Vehicle)